Norges Bondelags Gruppelivsforsikring

1. oktober 17 flyttet Norges Bondelag den kollektiv gruppelivsforsikring for sine medlemmer fra Gjensidige til Landbruksforsikring. Medlemmer som er med på denne forsikringen flyttes automatisk, og forsikringen vil fortsette med samme vilkår som i Gjensidige.

Om du ønsker kan du nå øke forsikringssummen, samt beholde forsikringen etter fylte 67 år. Dette gjør du ved å endre avtalen til Bondelagets Livsforsikring. Før 01.10.2018 slipper du, uansett alder, å sende inn ny helseerklæring. Etter 2018 må de over 60 år levere ny helseerklæring ved endring.

Ønsker du å gå over på den nye Bondelagets Livsforsikring, eller har spørsmål om forsikringer hjelper vi deg gjerne. Kontakt oss på telefon 22 05 46 00 eller send epost til post@bondelagsforsikring.no.

Hva skiller de to livsforsikringene?

Norges Bondelags Gruppelivsforsikring og Bondelagets Livsforsikringen gir begge en engangsutbetaling til etterlatte, og erstatningen er fritatt inntektsskatt.

NB! Samboer er ikke likestilt med ektefelle, og kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner samboer som begunstiget.

Norges Bondelags Gruppelivsforsikring (ingen nytegning)

Forsikringssummer:
10 G
20 G

Etter fylte 50 år nedtrappes forsikringssummen gradvis hvert år og flater ut til 5,2 G (eller 10,4 G) fra 60 år til 67 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år.

Ordningen er med Hovedforsikret og Medforsikret. Som Medforsikret har du ikke full råderett over forsikringssummen, den tilfaller Hovedforsikret og kan ikke begunstiges andre.

Bondelagets Livsforsikring

Forsikringssummer:
10 G
20 G
30 G
40 G
50 G

Nedtrapping av valgt forsikringssum starter først ved fylte 55 år. Forsikringssummen nedtrappes gradvis hvert år med 2,5% av valgt forsikringssum frem til opphør ved 75 år.

Opphører ved første hovedforfall etter fylte 75 år.

Ordningen med medforsikret vil ikke bli videreført. Som medlem kan du nå tegne en forsikring som du har full råderett over. Det innebærer at du også bestemmer hvem som skal få hele eller deler av erstatningen om du skulle falle fra. Maksimal forsikringssum er nå 50 G mot tidligere 20 G.

Se vilkår for Bondelagets Gruppelivsforsikring for fullstendig dekningsomfang.

Se vilkår for Bondelagets Livsforsikring for fullstendig dekningsomfang.